Primăria Gottlob județul Timiș

Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gottlob