Anunt privind ocuparea de posturi vacante

Anunt privind Pesta Porcina

Concurs la Primaria Gottlob

ANUNŢcu privire la organizarea concursului pentru posturile vacante din cadrulPrimariei comunei GottlobLuând în considerare prevederileLegii nr. 188/1...

Hotarare Acord Cooperare

Anunt taxa salubrizare 2018

Dispozitii

ANUNT!

Hotarare buget venituri si cheltuieli 2018

ANUNȚ- COMPARTIMENT AGRICOL

În atenția cetățenilor

Caiet de sarcini

Hotarare excedent buget local