Anunt privind Pesta Porcina

Dispozitii

ANUNT!

Hotarare buget venituri si cheltuieli 2018

ANUNȚ- COMPARTIMENT AGRICOL

În atenția cetățenilor

Caiet de sarcini

Hotarare excedent buget local